Helhedsskole:
 
Helhedsskolen er nu indført i Svendborg Kommune, og det betyder at 0. kl skal gå i skole 30 lektioner og 32 lektioner i 1.,2. og 3. klasse. På Skårup Skole udmønter vi dette på den måde at der er lærere i alle lektioner, og der vil desuden være pædagoger med i 0., 1. og 2. klasse i en del af timerne.
I hver 0. klasse vil fordelingen være en børnehaveklasseleder i 21 lektioner og en lærer i 10 lektioner. Derudover vil der i 0. klasse være pædagoger tilknyttet, så der i de allerfleste timer vil være to personer til stede.
Da idrætsundervisningen fylder relativt meget er der kun blevet få timer ekstra til de boglige fag. Hensigten er heller ikke at nu skal børnene nå en hel masse mere, men at der vil være meget mere bevægelse i hverdagen. Dette håber vi kommer til at betyde gladere og mere aktive børn, der får nemmere ved at lære det samme som de hidtil har skullet lære. Der er således ikke tale om øgede krav hverken i 0. klasse eller på de andre trin. Hvad den konkrete undervisning kommer til at rumme vil I få at vide gennem de planer årgangsteamene sender hjem til jer.