• Skårup skole
Billedet på sidehoved
image

Velkommen i skole

Vi er kommet igang igen med endnu et skoleår - de helt nye børn i 0.kl har efterhånden fået en rundvisning af hele skolen, og en fornemmelse af hvordan tingene fungerer her på stedet. De nye 5.klasser har fået aflåste skabe, som benyttes MEGET flittigt her i starten.
Så har vi også fået regnvejret tilbage, så gummistølvlerne (og ikke mindst vandpytterne) er blevet populære igen smiley.

  • Mette Roed Ussing den 01-05-2018
    Her har I et overblik over skolernes ferier og helligdage. Husk at alle dage er inklusive
    Sidste dag i skoleåret 2017/2018 er fredag d. 29. juni 2018
    Første dag i skoleåret 2018/2019 er torsdag d. 9. august 2018

Film om overgangen til 0. kl

Skolens vision og værdier

Skårup Skole er en skole som arbejder kontinuerligt og inkluderende på at være en skole for alle børn. Vi arbejder ud fra en grundlæggende tankegang om at alle mennesker, børn som voksne, ønsker at gøre det de gør så godt som muligt.

Vi tror også på, at en positiv og anerkend-ende tilgang til andre mennesker, betyder at der skabes rum for læring, udvikling, kreativitet, fællesskab og selvstændighed.

Vi bygger på følgende værdier: Ansvarlighed, Åbenhed, Fællesskab, Ligeværd, Mangfoldighed, Deltagelse og Engagement. Disse værdier har vi beskrevet mere udfoldet i vores Værdi- og handlegrundlag som du kan finde under punktet "Om skolen".

Livet i 0. kl. på Skårup Skole

Links